پکیج های پیش ساخته تصفیه فاضلاب بهداشتی

پکیج های پیش ساخته تصفیه فاضلاب بهداشتی
پکیج تصفیه فاضلاب
پکیج تصفیه فاضلاب
پکیج تصفیه فاضلاب

پس از انجام مهندسی پایه (Basic Design) سیستم و مشخص شدن احجام و ابعاد مخازن، عملیات طراحی سازه ای و طراحی سازه پکیج انجام شده و نقشه های ساخت مخازن به همراه WPS های جوشکاری تهیه میگردد. پس از آن پکیجهای فوق در کارخانه شرکت و تحت نظارت واحد تضمین کیفیت ساخته شده و کلیه مدارک کنترل کیفی از قبیل PQR، ITP ، QCP و.... تهیه شده و کلیه این مدارک به همراه نقشه ها، دستورالعمل بهره برداری و.... تحت عنوان Final Book تحویل خریداران محترم میگردد. همچنین در فرآیند ساخت پکیجهای فلزی ، کلیه متریال و ورقهای فولادی مورد استفاده دارای Certificate بوده و صرفا از ورقهای فابریک تولید کارخانجات معتبر استفاده میگردد.

رنگ آمیزی و پوشش نهایی:

به طور کلی رویه استاندارد رنگ آمیزی پکیجها شامل چربی زدایی و اسید شویی سطوح، زنگ زدایی با سند بلاست تا SA2.5 ، اجرای اپوکسی Zinc Rich ظرف مدت کمتر از 6 ساعت پس از سند بلاست، اجرای پوشش اپوکسی میانی و اپوکسی نهایی با سیستم ایرلس میباشد. مجموع ضخامت 3 لایه رنگ فوق حدودا 180تا 200 میکرون خواهد بود . ضمنا در صورت درخواست خریدار محترم امکان افزایش ضخامت رنگ یا استفاده از پوشش هایی مانند FRP یا Poly urea روی سطح فلزی میسر میباشد. 

 


پکیجهای تصفیه فاضلاب ساخت شرکت برف آب ریز قابلیت تصفیه و Reuse فاضلاب به روشهای گوناگون اعم از MBR , SBR , A2O , IFAS و .... را دارا میباشند. این پکیجها با کاهش چشمگیر BOD و COD فاضلاب، امکان استفاده مجدد از پساب تصفیه شده یا دفع بهداشتی فاضلاب را میسر میسازند. 

پروسه ساخت و تولید پکیج تصفیه فاضلاب :

پس از انجام مهندسی پایه (Basic Design) سیستم و مشخص شدن احجام و ابعاد مخازن، عملیات طراحی سازه ای و طراحی سازه پکیج انجام شده و نقشه های ساخت مخازن به همراه WPS های جوشکاری تهیه میگردد. پس از آن پکیجهای فوق در کارخانه شرکت و تحت نظارت واحد تضمین کیفیت ساخته شده و کلیه مدارک کنترل کیفی از قبیل PQR، ITP ، QCP و.... تهیه شده و کلیه این مدارک به همراه نقشه ها، دستورالعمل بهره برداری و.... تحت عنوان Final Book تحویل خریداران محترم میگردد. همچنین در فرآیند ساخت پکیجهای فلزی ، کلیه متریال و ورقهای فولادی مورد استفاده دارای Certificate بوده و صرفا از ورقهای فابریک تولید کارخانجات معتبر استفاده میگردد.

رنگ آمیزی و پوشش نهایی:

به طور کلی رویه استاندارد رنگ آمیزی پکیجها شامل چربی زدایی و اسید شویی سطوح، زنگ زدایی با سند بلاست تا SA2.5 ، اجرای اپوکسی Zinc Rich ظرف مدت کمتر از 6 ساعت پس از سند بلاست، اجرای پوشش اپوکسی میانی و اپوکسی نهایی با سیستم ایرلس میباشد. مجموع ضخامت 3 لایه رنگ فوق حدودا 180تا 200 میکرون خواهد بود . ضمنا در صورت درخواست خریدار محترم امکان افزایش ضخامت رنگ یا استفاده از پوشش هایی مانند FRP یا Poly urea روی سطح فلزی میسر میباشد.

کد استاندارد

شرح

Description

BS 7079

آماده سازي سطح فلز قبل از رنگ

Preparation of Steel Before Application of Paints

IPS-C-TP-101

استاندارد ساخت براي آماده سازي  سطح

Construction Standard for Surface Preparation

IPS-C-TP-102

استاندارد ساخت براي رنگ آميزي

Construction Standard for Paint

مزایای پکیج های پیش ساخته تصفیه فاضلاب بهداشتی به شرح زیر می باشند :

  ·         امکان تصفیه فاضلاب با حداقل نیاز به عملیات سیویل

  ·         امکان جابه جایی پکیج در صورت نیاز

  ·         امکان تصفیه فاضلاب در مناطق دورافتاده

  ·         امکان بازچرخانی پساب تصفیه شده در کاردبردهایی نظیر فضای سبز و....

  ·         امکان بهره گیری از روشهای مختلف تصفیه فاضلاب (لجن فعال متعارف، A2O، MBR و.....)

  ·         کاهش چشمگیر میزان BOD و COD فاضلاب