روش های ZLD

روش های ZLD

 
قرار گرفتن بیش از 75 درصد از مساحت کشورمان در اقلیم گرم و خشک از یک سو و وجود دریاهای خزر ، خلیج فارس و عمان در شمال و جنوب کشور، استفاده از سیستمهای شیرین سازی آب دریا را پراهمیت تر میسازد. به طور معمول فرآیندهای شیرین سازی با استفاده از تکنولوژیهای غشایی و به طور معمول توسط سیستمهای RO صورت میگیرد. یکی از مهمترین معضلات استفاده از این سیستمها بحث مدیریت پساب شور خروجی میباشد. در سالهالی اخیر و به دلیل استفاده زیاد کشورهای حاشیه این دریا از سیستخای آب شیرین کن میزان شوری تا 50.000 میلی گرم در لیتر نیز بالا رفته است. پساب سیستم¬های RO به تدریج در حین تصفیه آب، غلیظ و از املاح کربنات کلسیم، سولفات کلسیم، سولفات باریم و سیلیکا فوق اشباع می¬شود. بنابر این برای استفاده مجدد از این پساب باید به دنبال فرآیندهایی برای ممانعت از رسوب این املاح روی سطح غشاء و در نتیجه کاهش نفوذپذیری آن بود. یکی از پیشرفته¬ترین روش¬های مدیریت پساب شور سیستم¬های RO، فرایند تخلیه مایع به میزان صفر (ZLD) است. 
یکی دیگر از کابردهای مهم این روش، تصفیه پسابهای صنعتی و پسابهای جنبی فرآیندهای صنعتی (نظیر بلودان برج های خنک کن و بویلرها) میباشد. 
مراحل تصفیه به روش zld : 
 
1-  تصفیه اولیه با توجه به نوع پساب یا آب که معمولا با روشهای متعارف صورت میپذیرد.
2- تغلیظ کننده 
3- تامین انرژی حرارتی مورد نیاز
4- مبدل حرارتی تبخیر کننده
5- سانتریفیوژ پساب اشباع و کریستال سازی ذرات
 
 

مزایای روش های ZLD به شرح زیر می باشند :